Mikä itsetunto, mikä minäkuva?

Itsetunto tarkoittaa sitä, kuinka Sinä arvioit itsesi. Se vaikuttaa kykyysi kohdata nuoruuden kehityksiä ja kokemuksia. Sitä, millaiseksi itsesi koet arvojesi, kykyjesi, tavoitteidesi sekä itsetuntemuksesi perusteella, kutsutaan itsetunnoksi. Itsetunnon kehittyminen alkaa jo lapsena ja se muovautuu koko elinikäsi. Sosiaaliset suhteesi sekä ympäristö vaikuttavat itsetuntosi kehittymiseen. Jokaisella on tarve tulla hyväksytysi ja mitä parempi itsetunto Sinulla on, sen hyväksytymmäksi itsesi mahdollisesti tunnet. Mikäli joudut taistelemaan, että tuntisit itsesi hyväksytyksi, on sillä suora seuraus itsetuntoosi. Itsetunto löytyy jokaiselta ja kulkee käsi kädessä minäkuvan kanssa.

Minäkuva on mielikuvasi siitä, millaisena itsesi näet. Sen yksi ulottuvuus on ihanneminäkäsitys, joka on kuva siitä, millainen haluisit olla. Mikäli minäkuvan nämä kaksi ulottuvuutta ovat kaukana toisistaan, heikentää se mahdollisesti itsetuntoasi. Yksi osa minäkuvaa on myös se, millaisena koet ihmisten sinut näkevän. Minäkuva voi kuitenkin joskus toimia apuna tilanteessa, jossa koet itsesi epävarmaksi.

Itsetunnon ja minäkuvan välinen yhteys on voimakas. Mikäli pystyt tarkastelemaan itseäsi oikeasti sellaisena kuin olet, omaat todennäköisesti vahvemman itsetunnon. Toisaalta se, että pystyt näkemään itsesi näin avoimesti, vaatii hyvää itsetuntoa. Opettele siis tarkastelemaan itseäsi avoimesti ja anna itsellesi lupa olla juuri sellainen kuin haluat.