LÄHTEET

 

Aaltonen M.;Ojanen T.; Vihunen R. & Vilén M. 1999. Nuoren aika. 12-13, 18-19. Porvoo: WSOY.

Boström J. 2011. Valheelliset mielikuvat – Mainoskuvien tulkitseminen. Viitattu 28.2.2016. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/34112/Julia_Bostrom.pdf?sequence=1

Hamarus P. 2006.  Koulukiusaaminen ilmiönä – yläkoulun oppilaiden kokemuksia kiusaamisesta. Viitattu 2.2.2017. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/13307/9513926966.pdf?sequence=1

Kauhanen M. 2012. Minuus. 20-21. Hämeenlinna: Karisto Kirjapaino Oy.

Laakso M. 2013. Sosiaalisten tekijöiden yhteys 15–18-vuotiaiden tyttöjen itsetuntoon ja ruumiinkuvaan. Viitattu 19.1.2016. https://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20130083/urn_nbn_fi_uef-20130083.pdf

Mannerheimin lastensuojeluliitto. 2011. Ei nettikiusaamiselle! Viitattu 2.2.2017. https://mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/9f04c1bdcdc9c0a016379395af2953be/1486026859/application/pdf/13707181/MLL%20Ei%20nettikiusaamiselle%2012042011kor.pdf

Mannerheimin lastensuojeluliitto. 2010. Terve minä. Viitattu 10.2.2016. https://mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/82280f0e69b331814904091cd1053802/1454587372/application/pdf/13118423/MLL%20tukioppilastoiminta%20-Terve%20min%C3%A4%202010.pdf

Nieminen H. & Pörhölä M. 2011.  Lasten ja nuorten verkkokiusaamisen tutkimushaasteita. Prologi. Jyväskylä: Puheviestinnän vuosikirja.

Toivakka S. & Maasola M. 2012. Itsetunto kohdalleen! Harjoituksia itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen. 17-19, 25-28. Jyväskylä: PS-kustannus.

Pontevedra C.L. 2007. Itsetunto. Espanja: Perhemediat Oy.